FAQ om hjælpemidler

IT-Pakker – hvad er det og hvad indeholder de?

Ved skriftlige stedprøver har de studerende altid adgang til en IT basispakke, der indeholder følgende: IT-basispakke:
 • Microsoft Office (minus Excel)
 • Digital pen og papir
 • 7-zip file manager,
 • Adobe Acrobat,
 • Texlive,
 • VLC player,
 • Windows Media Player
Ved ”alle hjælpemidler” får den studerende adgang til en udvidet IT-pakke. Den kan ligeledes vælges som hjælpemiddel ved prøveformen ”med visse hjælpemidler”. Den udvidede IT-pakke indeholder følgende: Udvidet IT-pakke:
 • IT Basispakke
 • Microsoft Excel,
 • Windows Calculator,
 • Datastream,
 • SPSS,
 • JMP Pro,
 • R,
 • R studio,
 • SAS,
 • STATA,
 • Mathematica,
 • Gyldendals Røde ordbøger (dictionaries from Gyldendal): (dansk/engelsk – engelsk/dansk, dansk/fransk – fransk/dansk, Dansk/Italiensk – Italiensk/dansk, dansk/norsk – norsk/dansk, dansk/spansk – spansk/dansk, dansk/svensk – svensk/dansk, dansk/tysk – tysk/dansk).
  Valg af IT-pakke har konsekvenser for hvad den studerende øvrigt skal have lov at medbringe. Gives adgang til udvidet IT-pakke, er det som konsekvens heraf  tilladt den studerende:
 •  at medbringe en lommeregner (Hvilken lommeregner, der må medbringes, fremgår af kursusbeskrivelsen.),
 •  at medbringe oversættelsesordbøger i papirformat.
Årsagen er, at den udvidede IT-pakke indeholder oversættelsesordbøger samt en avanceret lommeregner.

Internetadgang – kan den studerende få adgang til internettet?

Ja, men der er kun internetadgang for den studerende, såfremt man har en prøve med ’alle hjælpemidler’. Eksamenstilsyn og log-filer på PC vil være midler, der skal kunne bidrage til at afsløre eventuelt snyd i form af kommunikation med andre under prøven. Studerende der snyder, risikerer at det bliver opdaget og at det får konsekvenser i form af fx eksamenskarantæne eller bortvisning fra studiet.

Hvordan kan de studerende lave håndtegnede grafer mv i eksamensopgaven?

Pr. 1. september 2017 er der implementeret digitale penne i eksamenshallen. Det giver de studerende mulighed for at skrive/tegne hele eller dele af besvarelsen i hånden og uploade til den digitale besvarelse af prøven. Der kører et pilotprojekt på dette foråret 2017

Hvad med prøver på pen og papir?

Skriftlige stedprøver på pen og papir er afskaffet efter 1.9.2017. Alle skriftlige stedprøver foregår herefter på en CBS PC oftest i eksamenshallen på Amager.  Der vil så være implementeret digitale penne ved alle CBS’ PC’ere i eksamenslokalerne. Det betyder, at de studerende i alle tilfælde vil kunne tegne og skrive hele eller dele af besvarelsen i hånden og uploade dette digitalt i besvarelsen af prøven. Der kører pilotprojekt af dette i foråret 2017.

Elektroniske bøger - Hvad hvis den studerendes litteratur er i form af e-bøger?

Den studerende kan ikke få adgang til e-bøger, med mindre prøveformen er ”med alle elektroniske hjælpemidler herunder internet”. Det skal kommunikeres til de studerende, når de ved semesterstart investere i bøger, at de kan støde på begrænsning ved prøver, såfremt de vælger at investere i e-bøger i stedet for litteratur i papirformat. Hvis man ved, at undervisningsmaterialet kun findes i elektronisk form, bør man tilrettelægge sin prøve herefter, enten ved at tillade ”alle hjælpemidler” eller ved at gøre det muligt at besvare prøven uden at skulle slå op i undervisningsmaterialet.

Oversættelsesordbøger – må de være i elektronisk form?

Hvis der er givet tilladelse til at medbringe oversættelsesordbøger, må den studerende så medbringe en sådan i elektronisk form, hvis det er på et medie uden netadgang? Nej, der må ikke medbringes elektroniske hjælpemidler medmindre, man har valgt formen ”med alle hjælpemidler”. Man kan give tilladelse til at den studerende må medbringe oversættelsesordbøger, kompendier, bøger og noter i papirformat. Alternativt må man give den studerende adgang til at uploade på S-drev og medbringe materiale på en USB stik.

Høretelefoner, må man medbringe disse?

Nej, det må man ikke, da der skal være ro i eksamenshallen, så der må ikke komme lyd fra PC’en.

Mobiltelefoner, må man medbringe disse?

Nej, det må man ikke. Mobiltelefoner er primært et kommunikationsværktøj, og man må ikke kommunikere med andre under en skriftlig stedprøve eller forberedelsen til en mundtlig prøve.

Må den studerende medbringe sin egen PC'er og tablet til prøven?

Det må den studerende gerne, hvis der er valgt ” Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler herunder internet”. Man må dog ikke bruge disse til at kommunikere med andre under en skriftlig stedprøve eller forberedelsen til en mundtlig prøve. Kommunikation med andre er snyd og den studerende risikerer, at det bliver opdaget og at det får konsekvenser i form af fx eksamenskarantæne eller bortvisning fra studiet.

Bøger – kan man vælge, hvilke bøger de studerende må medbringe?

Man kan begrænse muligheden, ved ikke at give den studerende tilladelse til at medbringer bøger. Man også kan give de studerende tilladelse til at medbringe ”oversættelsesbøger” som den eneste begrænsning på medbragte bøger. Man kan IKKE skrive én eller flere bøger, den studerende må medbringe. Det er altså et valg mellem at tillade alle ”bøger (herunder oversættelsesordbøger), noter eller kompendier i papirformat” eller ingen af disse eller kun at tillade oversættelsesordbøger. Tilsynet har ikke mulighed for, at kontrollere om eventuelle medbragte bøger svarer til en godkendt liste af bøger.

Hvad hvis den studerende bruger sin lommeregner til at kommunikere med?

Det er snyd og den studerende risikerer, at det bliver opdaget og at det får konsekvenser i form af fx eksamenskarantæne eller bortvisning fra studiet.

Oversættelsesordbog – må det være en engelsk-engelsk ordbog?

Nej, det må det ikke. Med oversættelsesordbog forstås en simpel ordbog, der oversætter fra ét sprog til et andet uden uddybende forklaringer. Hvis de studerende skal kunne medbringe fx Oxfords Dictionary, skal de kunne medbringe ”Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat”

Er hjælpemidlerne gældende til evig tid?

Nej. Man kan forestille sig flere scenarier, hvor der er behov for at genåbne diskussionen om hjælpemidler fx i form af:
 1. Behovet for at vedligeholde IT-pakkerne og de hjælpemidler, de studerende kan få mulighed for at medbring/eller eksplicit ikke må medbringe fx ved udvikling af nye teknologier og gadgets.
 2. Ønsket om at få en ny eksamensform – hvor ønsket er så grundlæggende forskeligt fra det man aktuelt har, til at det er en ny afart af en eksisterende prøveform eller en helt ny prøveform.
Der vil som en del 3 af projektet, blive beskrevet en proces for, hvordan ovenstående håndteres fremadrettet i et samarbejde mellem fagmiljøer og administration.

Sidst opdateret af: Administrator User 08.11.2021