Print

Skriftlige stedprøver hvor 'visse hjælpemidler' er tilladt

Bemærk at det ikke er tilladt for den studerende at kommunikere med
andre under eksamen, heller ikke digitalt.
For prøver, der ifølge kursusbeskrivelsen er med visse hjælpemidler / limited aids, gælder: Den studerende må medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). Den studerende får stillet følgende til rådighed: IT-basispakken IT-basispakken indeholder :
 • Microsoft Office (minus Excel)
  • Microsoft Word
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft OneNote
  • Microsoft Access
  • Microsoft Publisher
 • Digital pen og papir
 • 7-zip file manager
 • Adobe Acrobat
 • Texlive
 • VLC player
 • Windows Media Player
Hvad den studerende herudover får stillet til rådighed eller må medbringe er fastsat i kursusbeskrivelsen for det konkrete fag. Der kan blandt andet gives adgang til en udvidet IT-pakke til de studerende. Den udvidede IT-pakke indeholder:
 • IT-basispakken (se ovenfor)
 • Microsoft Excel
 • Windows Calculator
 • Datastream
 • SPSS
 • JMP Pro
 • R
 • R studio
 • SAS
 • STATA
 • Mathematica
 • Python 3.6.5 / Anaconda 5.2.0
 • Gyldendals Røde ordbøger (dictionaries from Gyldendal): (dansk/engelsk – engelsk/dansk, dansk/fransk – fransk/dansk, Dansk/Italiensk – Italiensk/dansk, dansk/norsk – norsk/dansk, dansk/spansk – spansk/dansk, dansk/svensk – svensk/dansk, dansk/tysk – tysk/dansk).


Sidst opdateret af: Administrator User 18.09.2018